Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES NOVEMBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. g. novembrim un decembrim


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 20. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 51;  2.Mozus 20:1-21

Jaunā Derība:  Romiešiem 3:21-28;  Lūkas Evaņģēlijs 13:1-5


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 24. novembris

Vecā Derība:  Psalms 46;  Jesajas 65:17-19. 23-25.

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 1:9-14;  Mateja Evaņģēlijs 25:1-13


TREŠDIENA, 27. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 103;  3.Mozus 19:1-4

Jaunā Derība:  Jēkaba 1:12-18;  Mateja Evaņģēlijs 7:7-12


Dzīvības vārds novembrim:

Es zinu, mans Glābējs dzīvs un galā nostāsies pār pīšļiem, kad man vairs nebūs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu!

Ījaba grāmata 19:25 - 26


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. g. decembrim


ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 1. decembris

Vecā Derība:  Psalms 122;  Jesajas 2:1-5

Jaunā Derība:  Romiešiem 13:11-14;  Mateja Evaņģēlijs 21:1-11


TREŠDIENA, 4. decembris  

Vecā Derība:  Psalms 68;  2.Ķēniņu 19:31-37

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 9:26-31;  Jāņa Evaņģēlijs 4:19-26


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 8. decembris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 72;  Jesajas 11:1-10

Jaunā Derība:  Romiešiem 15:4-13;  Mateja Evaņģēlijs 3:1-12


TREŠDIENA, 11. decembris  

Vecā Derība:  Psalms 94;  1.Mozus 6:1-8

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 2:6-10;  Mateja Evaņģēlijs 7:1-6


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 15. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 146;  Jesajas 35:1-10

Jaunā Derība:  Jēkaba 5:7-10;  Mateja Evaņģēlijs 11:2-11


TREŠDIENA,  18. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 32;  Jesajas 49:8-16

Jaunā Derība:  Romiešiem 8:31-39;  Mateja Evaņģēlijs 8:14-17


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 22. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 80;  Jesajas 7:10-16

Jaunā Derība:  Romiešiem 1:1-7;  Mateja Evaņģēlijs 24:1-14


KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, OTRDIENA, 24. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 145;  Mihas 5:1-4a

Jaunā Derība:  Titam 2:11-15;  Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, TREŠDIENA, 25. decembris

Vecā Derība:  Psalms 150;  Jesajas 9:1-6

Jaunā Derība:  Titam 3:4-8a;  Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20


PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, 29. decembris

Vecā Derība:  Psalms 148;  Jesajas 63:7-9

Jaunā Derība:  Galatiešiem 4:1-7;  Lūkas Evaņģēlijs 2:34-40


VECGADA DIENA, OTRDIENA, 31. decembris

Vecā Derība:  Psalms 8;  Jesajas 51:1-6

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 21:1-6;  Lūkas Evaņģēlijs 12:35-40


Dzīvības vārds decembrim:

Kurš no jums bīstas Kunga?! Klausieties Viņa kalpa balsi, tie, kas staigājat tumsībā, kam nav gaišuma, - tas lai uzticas Kunga Vārdam un paļaujas uz Dievu!

Pravieša Jesajas grāmata 50:10‌‌‌Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »