Sākums
 Draudzes aktualitātes
Man nepieciešams aizlūgums
Jautājumi - draudze, kristība, iesvētība, laulība, draudzes maiņa
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

  
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes
AKTUALITĀTES


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


KULDĪGAS PILSĒTAS FESTIVĀLA KONCERTI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 19. jūlijs


19.00  Programma Kaut cauri gūstam, badam, salam, arī latvju tautai iesākumā ir bijis Vārds Piedalās Latvijas kristīgie mūziķi un kalpotāji Kaspars Ezeriņš (Saldus), Ventspils un Kuldīgas slavētāji, “Šis pasākums ir par Dieva sastapšanos ar latviešu tautu un par to, kā tautā ir nākusi Dieva svētība,” pasākuma būtību ieskicē organizatori. Pasākumā piedalīsies vēsturnieks Pēteris Stumburs, kurš dalīsies par Gundara Ceipes grāmatu “Dieva tautas dzimšana – latvieši”, kā arī pastāstīs par mūsu tautas spēku gan pagātnes apspiestībā, gan mūsdienās. 

   

SESTDIENA, 20. jūlijs


12.30  Kuldīgas Kultūras centra jauniešu koris Lai top!, sieviešu koris Gaisma, Kuldīgas 2. vidusskolas vokālie ansambļi

14.00  Programma Cilvēka dzīves stāsts uz zemes vai viens? Piedalās Kurzemes dzejnieki un mūziķi no
Talsiem, Saldus, Liepājas, Ventspils, kā arī dažādu pilsētu slavētāju grupas. “Nāc un izdzīvo sevi, citus, dzīvi cauri dzejas rindu un mūzikas skaņām. Varbūt tieši šīs gaisīgās, dziļās, pārdomu nopūtu, prieku, asaru mīlestības tēzes, mūzikas skaņās ietērpti vārdi paceļ līdzi debesīm.” 


19.00  Koncerts Bahs un romantika  Inita Malnača (čells), Juris Vizbulis (tenors), Ilona Birģele (ērģeles)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 


PIEKTDIENA, 23. augusts

   

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazalausks (saksofons)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 


KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2019.

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE


SILARĀJU KAPOS -  sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

PĻAVSARGU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

PŪCES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

 MAŅĢENES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00

UPESOSTU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 14.00 


KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 4. augustā plkst. 12.00


PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 10.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 11.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

BIŠAVU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00


RENDAS DRAUDZE


CĒRPU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

OZOLU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

AVOTNIEKU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

KOĻU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 11.00
DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

SVĒTDIENĀS - BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS 13.00 baznīcā; mēneša pēdējā svētdienā - BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU baznīcā 13.00; DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 14.00 baznīcā


PIRMDIENĀS - MATUTĪNE (RĪTA DIEVKALPOJUMS) AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00 baznīcā

TREŠDIENĀS - DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00 baznīcā

 CETURTDIENĀS -
BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā.
Jūnijā, jūlijā un augustā Bībeles stundas nenotiek.

PIEKTDIENĀS -
JAUNIEŠU VAKARS 19.00 
draudzes namā 

MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENA - VĪRU VAKARS 18.00 viesu namā "Polīši", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, vai arī draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

MARTA, JŪNIJA, SEPTEMBRA UN DECEMBRA OTRĀ SESTDIENA - DIEVKALPOJUMS 12.00 DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU AR "C" LITURĢISKO KĀRTĪBU baznīcā

Visi gaidīti un aicināti!

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas
Autors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.


Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?

Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »