Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

JAUNIEŠU VAKARI

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē

PIEKTDIENĀS 19.00 Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes namā Baznīcas ielā 31

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628

liene_bluuma@inbox.lv


JAUNIEŠU VAKARI SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

PIEKTDIENA, 22. septembris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

ERCEEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, PIEKTDIENA, 29. septembris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

PIEKTDIENA, 6. oktobris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

PIEKTDIENA, 13. oktobris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

PIEKTDIENA, 20. oktobris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

PIEKTDIENA, 27. oktobris
JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00

Mēneša pirmajā piektdienā jauniešu vakaru vada mācītājs Viesturs Pirro
Jaunieši tiek lūgti un aicināti ierosināt vakara tēmu. Mācītāja mob. +371 22328283 ; e-pasts
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

VISI JAUNIEŠI AICINĀTI UN GAIDĪTI!

Dzīvības vārds septembrim:

Nonācis Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem: “Par ko ļaudis uzskata Dieva Dēlu?” Viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi - par Jeremiju vai kādu no praviešiem.” Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt - kas es esmu?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”


Mateja Evaņģēlijs 16:13-16

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »