Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


BĪBELES STUNDAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ CETURTDIENĀS PLKST. 17.30 DRAUDZES NAMĀ KULDĪGĀ, BAZNĪCAS IELĀ 31Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaula smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts, viss ir kails un atsegts Viņa priekšā, Viņam mēs dosim norēķinu.

Vēstule ebrejiem 4:12-13 


Sakarā ar Covid 19 koronavīrusa izplatību Kuldīgā un Latvijā Bībeles stundas līdz 15. novembrim atceltas

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas apmeklētājiem lūdzam ievērot:

1. Dievkalpojumā drīkst atrasties dievlūdzēji , kuriem nav noteikta karantīna, pašizolācija un nav jūtamu elpceļu slimības pazīmju.

2. Dievkalpojumā nedrīkst atrasties ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, iesnām, kakla iekaisumu vai līdzīgām slimības pazīmēm.

3. Distance starp cilvēkiem - 2 metri. Ģimene - vīrs, sieva, bērni var atrasties kopā.

4. Ienākot baznīcā, lietojiet dezinfekcijas līdzekli, kas atrodas pie grāmatu galda.

5. Lietojiet sejas masku vai mutes un deguna aizsegu (vairogu).

6.Dievgalds tiek saņemts kā “ritošā Komūnija” - rindā pa vienam, ievērojot distanci, bez nomešanās ceļos.

7.Bez nepieciešamības pa baznīcu nepārvietoties.

8. Svētdienas skola, Bībeles stundas, jauniešu un vīru vakari, iesvētes mācība, liturģiskā ansambļa mēģinājumi līdz turpmākiem, paziņojumiem nenotiek. 

9.Svētdarbībās - kristībās, laulībās, bērēs un citos svētbrīžos piedalās tikai piederīgie - līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un līdz 100 cilvēkiem ārtelpās..

 

BĪBELES STUNDAS NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪCETURTDIEN, 19. novembrī plkst. 17.30  

Luteriskā identitāte 

Lektors: mācītājs Viesturs Pirro 

  

CETURTDIEN, 26. novembrī plkst. 17.30  

Luteriskā identitāte 

Lektors: mācītājs Viesturs Pirro ‌‌CETURTDIEN, 3. decembrī plkst. 17.30  

Luteriskā identitāte 

Lektors: mācītājs Viesturs Pirro 


CETURTDIEN, 10. decembrī plkst. 17.30  

Luteriskā identitāte 

Lektors: mācītājs Viesturs Pirro IEROSINIET TEMATU BĪBELES STUNDAI! JEBKURŠ JAUTĀJUMS, KAS SAISTĪTS AR BĪBELI, TICĪBU, KRISTĪGU DZĪVESVEIDU, ADRESĒJAMS
mācītājam Viesturam Pirro, tālr. +371 22 328 283, e-pasts: viesturs.pirro@lelb.lv ; vipirro@inbox.lv

Jautājiet droši, jebkurš jautājums par Dievu, teoloģiju, ticību, Bībeli  - Veco un Jauno Derību, dogmatiku, kristīgu dzīvi, mūžību, pasaules reliģijām ir gaidīts!Dzīvības vārds oktobrim:

Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurieni Es jūs aizdzinu trimdā, un lūdziet Kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums!

Pravieša Jeremijas grāmata 29:7

Dzīvības vārds novembrim:

Ar raudām tie nāks, un ar mierinājumu Es viņus vedīšu, Es vedīšu viņus pie ūdens strautiem, pa taisnu ceļu, kur tie neklups, jo Es būšu Israēlam Tēvs un Efraims ir mans pirmdzimtais!

Pravieša Jeremijas grāmata 31:9

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »