Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


BĪBELES STUNDAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ CETURTDIENĀS PLKST. 17.30 DRAUDZES NAMĀ KULDĪGĀ, BAZNĪCAS IELĀ 31Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaula smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts, viss ir kails un atsegts Viņa priekšā, Viņam mēs dosim norēķinu.

Vēstule ebrejiem 4:12-13


Neko nepanāks visskaidrākās Bībeles patiesības un spēcīgākie argumenti, ja prāts nekļūs pazemīgs un atvērts patiesībai, un bez Dieva žēlastības un Viņa darba tas nav iespējams. Tāpēc lūdz Dievu no visas savas sirds pēc pazemīga un ticīga gara, un to es dedzīgi iesaku ikvienai dvēselei, kas vēlas pastāvēt žēlastībā un patiesībā!

Jā, viss ir atkarīgs no Dieva žēlastības un pazemīga, ticīga gara. Ja tā nebūs, nepalīdzēs neviens prāts, ne arguments, ne Dieva vārds. Tas redzams no tā, ka kādreiz ar savu prātu vairs neuztveram nopietni Dievu un neuzticamies nevienam vārdam par Kristu.

Šāda pieredze, kas vairumam kristiešu noteikti ir pazīstama, mums māca nepaļauties uz savu prātu un izpratni vai uz saviem skaidrajiem un stingrajiem argumentiem, jo, ja tu nedzīvo bijībā un neturies pazemībā, visas šīs lietas vienā acumirklī var pagaist. Pie īstas pazemības pieder arī tas, ka atzīsti savas robežas un saproti, ka arī tevi var ievainot maldi.

Karls Olafs Rozeniuss

BĪBELES STUNDAS SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ NENOTIEK, virsmācītājam Viesturam Pirro atvaļinājums līdz 31. oktobrimCETURTDIENA, 2. novembris
BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30 - ievads pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļā

IEROSINIET TEMATU BĪBELES STUNDAI! JEBKURŠ JAUTĀJUMS, KAS SAISTĪTS AR BĪBELI, TICĪBU, KRISTĪGU DZĪVESVEIDU, ADRESĒJAMS
mācītājam Viesturam Pirro, tālr. +371 22 328 283, e-pasts: viesturs.pirro@lelb.lv ; vipirro@inbox.lv

Jautājiet droši, jebkurš jautājums par Dievu, teoloģiju, ticību, Bībeli  - Veco un Jauno Derību, dogmatiku, kristīgu dzīvi, mūžību, pasaules reliģijām, ideoloģijām, morāles mācībām un praksēm, pasaules uzskatiem ir gaidīts!
Dzīvības vārds septembrim:

Nonācis Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem: “Par ko ļaudis uzskata Dieva Dēlu?” Viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi - par Jeremiju vai kādu no praviešiem.” Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt - kas es esmu?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”


Mateja Evaņģēlijs 16:13-16

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »