Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

Virsmācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283
Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!
LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums draudžu mācītājiem un draudžu locekļiem

Mīļie amata brāļi un mūsu draudžu locekļi!

Vēršam jūsu uzmanību uz parakstu vākšanu par referenduma rīkošanu, kas nepieļautu partnerattiecību ieviešanu Latvijā.

Kristīga laulība ir ļoti būtiska sabiedrības veselības veidotāja ilgtermiņā. Nevar būt labāka attiecību institūta kā tas, ko Dievs mums iedibinājis. Mēs uzskatām, ka partnerattiecību institūta ieviešana mūsu valstī izkropļotu Dieva iestādītas laulības izpratni un pavērs ceļu uz tālākiem soļiem, kas ir pretrunā ar kristīgām ģimeniskām vērtībām. Politiķi ir paveikuši savu. Tagad ir mūsu kā Latvijas Republikas pilsoņu un vēlētāju rokās, lai savāktu nepieciešamo parakstu skaitu, lai sarīkotu referendumu.

Aicinām mūsu draudžu mācītājus un draudžu locekļus būt atsaucīgiem un aktīviem, lai mūsu ļaudis ir aktīvi un dodas parakstīties, lai iestātos par vērtībām.

Kā notiks parakstu vākšana?

  • No 7.decembra līdz 5.janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par šo jautājumu (“Grozījumi Notariāta likumā”);
  • Parakstīties varēs tikai klātienē, jebkurā parakstu vākšanas vietā visā Latvijā. Līdzi jābūt pasei vai ID. Parakstu vākšanas vietu adreses no 4.decembra varēs atrast www.cvk.lv
  • Ja šo 30 dienu laikā PAR “Grozījumu Notariāta likumā” ATCELŠANU tiks savākti 155 000 paraksti, tiks ierosināta tautas nobalsošana (referendums) pret partnerības likumprojektu.

Ja šo 30 dienu laikā 155 000 parakstu savākti netiks, “Grozījumi Notariāta likumā” tiks izsludināti. Citu valstu pieredze rāda, ka partnerattiecību institūta ieviešana īsā laikā noved pie viendzimuma laulību legalizācijas un adopcijas iespējām viendzimuma pāriem.

 P.S. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji novembra sākumā aicināja LR Saeimu noraidīt partnerības likumprojektu pakotni, kas paredz, ka Latvijā tiks ieviests jauns tiesību institūts – partnerība, tostarp viena dzimuma pāriem

(vairāk: https://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3310


Dieva svētītu, ticībā, cerībā un mīlestībā pavadītu Jauno Baznīcas gadu! Lai visas rūpes, bēdas un pārbaudījumus lūgšanā uzticam Debesu Tēvam! Viņš ir mīlestībā, devībā un svētībās pāri plūstošs pret mums, Saviem bērniem!
Lai paturam aizlūgšanās savu Baznīcu, tās vadību un visus, kas kalpo! Lai lūdzam par mieru pasaulē - Ukrainā, Israēlā, Gazā un citur! Lai pasaulei pāri klājas Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēka prātu un saprašanu! Lai mierā un norimumā sagaidām Kristus Piedzimšanas svētkus!

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!Virsmācītājam Viesturam Pirro atvaļinājums līdz Jaunajam gadam.Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283


 
 


DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. DECEMBRĪ
ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 3. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00


PIEKTDIENA, 8. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāSESTDIENA, 9. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcāADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 10. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00


PIEKTDIENA, 15. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 17. decembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00


PIEKTDIENA, 22. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARS, ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 24. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00
KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, PIRMIE ZIEMSVĒTKI, PIRMDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00PIEKTDIENA, 29. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāSVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, VECGADA DIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

VECĀ GADA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00


Dzīvības vārds decembrim:


Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.

Lūkas Evaņģēlijs 2:30-31

‌ 
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »