Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI 2020. g. maijā un jūnijā


TREŠDIENA, 27. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 5:1-18


CETURTDIENA, 28. maijs  

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ  17.30 

Ciešanas - kādēļ tās ir, kā Dievs tās pieļauj?


PIEKTDIENA, 29. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS DRAUDZES NAMĀ  19.00


SVĒTĀ GARA SVĒTKI, VASARSVĒTKI, SVĒTDIENA, 31. maijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 14:23-31a


Dieva Vārds maijam:

Kalpojiet cits citam ar to dāvanu,ko esat saņēmuši,kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki!

Apustuļa Pētera 1. vēstule 4:10DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. JŪNIJĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ NENOTIEK


OTRIE VASARSVĒTKI, PIRMDIENA, 1. jūnijs 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 3:16-21  “Dievs pasauli mīl”


TREŠDIENA, 3. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 5. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 7. jūnijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 28:18-20 “Jēzus sūta mācekļus sludināt Evaņģēliju”


PIRMDIENA, 8. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 10. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 12. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 13. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā


KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA, OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. jūnijs, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 9:35-38. 10:1-8. “Pļaujamā daudz; Jēzus norādījumi divpadsmit mācekļiem”


PIRMDIENA, 15. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 16. jūnijs 

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 17. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 19. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 10:24-39 “Nebīstieties; Jēzus atnes ne mieru, bet zobenu”


PIRMDIENA, 22. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA, TREŠDIENA, 24. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:57-68. 80. “Caharijas pravietojums par Jāni”


PIEKTDIENA, 26. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 10:40-42 “Kā uzņemt Jēzus mācekļus”


APUSTUĻU SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DIENA, PIRMDIENA, 29. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


Dzīvības Vārds jūnijam:

Tad ikvienu lūgšanu, ikvienu pielūgšanu, ko Tev lūdz jebkurš cilvēks no visas Tavas Israēla tautas, kurš savā sirdī izprot postu un izstiepj rokas pret šo namu, Tu uzklausi no debesīm, Savas mājvietas, piedod un atdari pēc viņa darbiem, jo Tu vienīgais zini viņa sirdi, Tu proti atšķirt katra cilvēka sirdi.

1. Ķēniņu grāmata 8:38-39

 


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

KĀ RĪKOTIES KORONAVĪRUSA COVID 19 PANDĒMIJAS APDRAUDĒJUMA APSTĀKĻOS?

Pirmkārt, ņemt vērā norādījumus, ko sniedza Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs:

1) ievērot distanci un piesardzību to cilvēku tuvumā, kuri klepo vai kuriem ir iesnas;

2) bieži mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, ja tas nav iespējams, tad izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kas satur 60% alkohola;

3) klepojot un šķaudot to darīt, izmantojot vienreizlietojamās salvetes vai saliektā elkonī;

4) atgriežoties no COVID-19 skartajām zemēm, novērot savu veselību, tai skaitā regulāri mērīt temperatūru un simptomu (paaugstinātas temperatūras, klepus, rīkles iekaisuma, apgrūtinātas elpošanas) parādīšanās gadījumā zvanīt 113;

5) atbildīgi izturēties pret savu veselību arī tad, ja nav būts COVID-19 skartajās zemēs, un saslimšanas simptomu gadījumā vērsties pie medicīnas darbiniekiem, nedoties uz darbu un neapmeklēt publiskas vietas;

6) sekot līdzi uzticamai informācijai masu saziņas līdzekļos (piemēram, sabiedriskajos medijos).

Vīruss lielākos draudus rada tiem cilvēkiem, kuri jau slimo ar kādu citu saslimšanu. Šo cilvēku uzdevums ir atbildīgi izturēties pret savu veselības stāvokli un ārstēt pamatslimību, lietojot ārsta izrakstītos medikamentus, un izpildīt viņa sniegtos norādījumus. Ieteikums, kas ir aktuāls visiem, kam ir tāda iespēja - vairākas reizes nedēļā aktīvi kustēties vismaz pusstundas garumā, vislabāk svaigā gaisā. 

To visu ņemot vērā, aicinām saglabāt mieru un neļauties nepamatotai panikai! Rūpes par savu veselību un personisko higiēnu ir aktuālas visa gada laikā. Sastopoties ar izaicinājumiem sabiedrībā, kristieši ir aicināti nest mieru, cerību, rūpes par līdzcilvēkiem, kā arī sniegt liecību, nezaudējot paļāvību uz Dievu un reizē racionāli pieejot dažādām problēmsituācijām.
LITĀNIJA SĒRGAS LAIKĀ

Kungs Dievs, mūsu Dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »