Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


CETURTDIENA, 23. maijs  
BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ 
Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 plkst. 17.30
Pravieša Jesajas grāmatas 29. un 30. nodaļa


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. MAIJĀ UN JŪNIJĀ


TREŠDIENA, 22. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 23. maijs  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 24. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ROGATE, LIELDIENU LAIKA PIEKTĀ SVĒTDIENA, 26. maijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 14:23-29 “Svētā Gara apsolījums”


TREŠDIENA, 29. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


DEBESBRAUKŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 30. maijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:44-53 “Jēzus pacelšana Debesīs”


PIEKTDIENA, 31. maijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dieva Vārds maijam:

Cik liels Tu, Kungs Dievs,  - neviens nav kā Tu, nav cita Dieva bez Tevis, to liecina viss, ko dzirdējām savām ausīm!

2. Samuēla grāmata 7:22DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. JŪNIJĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪNIJĀ NENOTIEK


EXAUDI, SEPTĪTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 2. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 15:26-27. 16:1-4. “Aizstāvis, Patiesības Gars”


PIRMDIENA,  3. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums)DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 4. jūnijs  

DZIEDINĀŠANAS UN PRAVIETOJUMU DIEVKALPOJUMS  18.00, kalpo Marija Ličiardo, mācītāji Ivars Cišs un Viesturs Pirro


Par Marie Licciardo kalpošanu

No 1. līdz 7. jūnijam Latvijā notiks neparasta kalpošana - pie mums viesosies kristīgā kalpotāja no Austrālijas Marija Ličiardo (Marie Licciardo), kurai Dievs devis izteiktu pravieša dāvanu. Viņa pārstāv organizāciju “Lights In The World Ministries”. Marie Licciardo 12 gadus kalpo Zviedrijā, Somijā, 10 gadus - Igaunijā, otro gadu - Latvijā. Tāpat viņa kalpojusi misijas darbā Indonēzijā un Indijā. Pēc Latvijas kalpošanas viņa dosies misijā uz Singapūru. 

2018. gada oktobrī kalpoja Ērgļu draudzē, 2019. gada martā kalpoja Rīgas Sv. Pāvila, Ērgļu, Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes, Lubānas draudzēs, Iļģuciema sieviešu cietumā, Talsu kristīgajā sadraudzībā un Vasarsvētku draudzē “Cerība”.

Kalpošana paredzēta:

  1. jūnijā plkst. 18.00 - Dobeles luteriskajā draudzē, Dobelē, Baznīcas ielā 1; 

2. jūnijā plkst. 15.00 - Ērgļu luteriskajā draudzē, Ērgļos, Piebalgas ielā 3; 

3. jūnijā plkst. 18.00 - Ogres luteriskajā draudzē, Ogrē, Brīvības ielā 51; 

4. jūnijā plkst. 18.00 - Kuldīgas Sv.Katrīnas luteriskajā draudzē, Kuldīgā, Baznīcas ielā 33;

5. jūnijā plkst. 19.00 - Lielvārdes luteriskajā draudzē, Lielvārdē, Edgara Kauliņa alejā 21;

6. jūnijā plkst. 18.00 - Bolderājas luteriskajā draudzē, Rīgā, Bolderājā, Lielā ielā 45.


Kas ir pravietis?

Pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā.   

Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatvotu kalpošanas darbam un tā veidotos Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.(Ef. 4:11-13)

Manas apustuļa sūtības apliecinājums tika jums rādīts neatlaidīgā pacietībā, gan zīmēs, gan brīnumos, gan spēkā. (2. Kor. 12:12) 

To pašu var teikt par pravieti.

Pravietis atklāj Dieva gribu, mērķus, nodomus, ceļ, iedrošina, izgaismo. 

Pravieši redz arī grēku, kļūdas, herēzes un izkropļojumus, tumsas darbus un spēkus, tāpēc pravieši tiek sūtīti sargāt baznīcu, ticību un Dieva ganāmo pulku.

Praviešiem tiek dota arī īpaša pilnvara un spēks aizlūgt par Dieva ļaudīm.  

Kāpēc pravieši 21. gs.?

Praviešu fenomens izteikti ir bijis redzams kristīgās ēras sākumā. Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

Tiek uzskatīts, ka šī dāvana no jauna spilgti parādījās 20.gs. otrajā pusē. Kāpēc?

Iemesls - maldu mācības, izkropļota patiesība, humānisms un pasaulīgums spiežas iekšā un apdraud 21.gs. Baznīcu. Līdzīgi kā Jerobeāma laikā, senās dievības, dažādas reliģijas, sektas, okultisms un burvestības apdraudz Baznīcu, draudzes, tautas un pasauli.

Tāpēc Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem, glābtu no bojāejas.

Kas ir personiskā pravietojuma noslēpums? (Pēc Dr. Paula A. Price )

Tanī laikā celsies Mihaēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam; taču tanī laikā tava tauta paglābsies - visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. (Dan. 12:1)

Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. (Atkl. 20:12)

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras savācis Savā traukā! Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas Tavā grāmatā? (Ps. 56:9)

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. (Ps. 139:16)

Dievs pravietim dod žēlastību ieskatīties Debesu grāmatās. Pravietojums ir pravieša dāvana lasīt tā cilvēka GRĀMATU, kas stāv viņa priekšā.

Pravietis redz par šo cilvēku bijušo, esošo un nākamo, un tas tiek atklāts ar mērķi stiprināt cilvēka ticību. Pravieša izteiktais vārds šeit uz zemes ir paralēls ar Dieva izteikto vārdu garīgajā telpā. 

Kā notiks kalpošana? 

Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem un glābtu no bojāejas.

1. Kalpošanu ievada slavēšana.

2. Kalpošanas sākumā Marija teiks uzrunu, kas ļaus saprast un redzēt notikumus šajā laikā pasaulē no Dieva skatupunkta. Tas, ko teiks Marija, IR ĻOTI SVARĪGI, jo tas iezīmē nākamā laika notikumus, kuri notiks neatkarīgi no tā vai mēs patiesību zinām vai to ignorējam.

3. Pravietis aicina cilvēkus nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu. (Tiem, kas to vēl nekad nav darījuši). Tad praviete Marie Licciardo lūgs par šiem cilvēkiem. 

4. Pēc tam cilvēki rindas kārtībā varēs nākt un saņemt personiskus pravietojumus. Kā pirmie tiks aicināti akūti slimi, gados vecāki cilvēki un arī cilvēki ar bērniem. Tad rindas kārtībā - pārējie.

Ir ļoti svarīgi - ņemt līdzi DIKTAFONU vai MOBILO TELEFONU audio ierakstam! Katrs pravieša pateiktais vārds ir NO KUNGA JĒZUS, un tāpēc katram vārdam ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Ja nav līdzi skaņu ierakstoša ierīce - jūs pazaudējat Vārdu no Dieva! Vārdu mājās var atskaņot vai pārrakstīt uz papīra - un sekot tam, kā Dievs piepilda Savu Vārdu!

Pirmais jautājums, ko praviete Marija uzdod, ir - vai tev vajadzīga dziedināšana? Kā augstāk minēts - pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti un līdzi ejošas zīmes, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā. 

Pēc aizlūgšanas par dziedināšanu sekos pravietojums.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs pieejat pie kalpotājas ar jau ieslēgtu skaņu ierakstošu ierīci, dodiet to tulkam, kurš uzreiz pēc pravietojuma jums to atdos atpakaļ. 

Lai nostiprinātu saņemto dziedināšanu vai atbrīvošanu, cilvēkam:

1) Jānostiprinās Dieva Vārdā, lasot Bībeli.

2) Jāliecina par to, ko Kungs Jēzus ir izdarījis.

3) Jānāk uz draudzi, un kopīgi ar draudzi jāpieaug svētumā.

***

Kalpošanas laikā tiks vākti ziedojumi misijas “Lights In The World Ministries” atbalstam!


TREŠDIENA, 5. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 7. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 8. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00  baznīcā


SVĒTĀ GARA SVĒTKI, VASARSVĒTKI, SVĒTDIENA, 9. jūnijs, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 14:23-31a  “Aizstāvis, Svētais Gars”


OTRIE VASARSVĒTKI, PIRMDIENA, 10. jūnijs 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 3:16-21  “Dievs pasauli mīl”


TREŠDIENA, 12. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA, PIEKTDIENA, 14. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI, TRINITATIS, 16. jūnijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 28:18-20 “Jēzus sūta mācekļus sludināt Evaņģēliju”


PIRMDIENA, 17. jūnijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


OTRDIENA, 18. jūnijs  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 19. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 21. jūnijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 23. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 14:16-24 “Līdzība par lielo mielastu”


JĀŅA KRISTĪTĀJA DIENA, PIRMDIENA, 24. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:57-68. 80. “Caharijas pravietojums par Jāni”


TREŠDIENA, 26. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

PIEKTDIENA, 28. jūnijs  JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. jūnijs

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10 “Līdzība par pazudušo avi un pazudušo grasi”


Dzīvības Vārds jūnijam:

Kā medus kāres ir jauki vārdi - saldums dvēselei un dziedinājums kauliem.

Salamana Sakāmvārdi 16:24

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »