Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪLIJĀ NENOTIEK


TREŠDIENA, 21. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


APUSTUĻA JĒKABA VECĀKĀ DIENA, DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 20:20-28  “Apustuļu Jēkaba un Jāņa mātes lūgums”


TREŠDIENA, 28. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


Dzīvības Vārds jūlijam:

No viena cilvēka Dievs radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un, kaut taustoties, censtos Viņu atrast, lai gan Viņš nav tālu nevienam no mums. Jo Viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam, kā jau daži jūsu dzejnieki ir sacījuši: mēs arī esam Viņa dzimums.

Apustuļu Darbi 17:26-28DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2021. g. AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. augusts

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS KULDĪGAS MEŽA KAPOS  12.00

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 6:24-35  “Jēzus - Dzīvības Maize”


TREŠDIENA, 4. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. augusts, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 7:31-37  “Jēzus izdziedina kurlmēmu vīru”


TREŠDIENA, 11. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

JAUNAVAS MARIJAS PAAUGSTINĀŠANAS DIENA,


JAUNAVAS MARIJAS PAAUGSTINĀŠANAS DIENA, DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:46-55  “Jaunavas Marijas slavas dziesma Dievam”


OTRDIENA, 17. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19  “Jēzus dziedina desmit spitālīgos”


TREŠDIENA, 25. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


JĀŅA KRISTĪTĀJA ASINSLIECĪBAS DIENA, ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 6:14-28  “Jāņa Kristītāja nāve”


Dzīvības vārds augustam:

Pievērs, Kungs, ausi un klausies, atver, Kungs, acis un redzi, ieklausies, ko sacījis Sanheribs, ko teicis, izsmiedams dzīvo Dievu!

2. Ķēniņu grāmata 19:16


 
‌‌‌
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »