Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

Covid 19 koronavīrusa izplatības dēļ Kuldīgā un Latvijā matutīnes (pirmdienas rīta dievkalpojumi), Bībeles stundas, jauniešu un vīru vakari, Svētdienas skolas nodarbības, iesvētāmo mācības janvārī nenotiek


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 23. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 8:1-13 “Jēzus dziedina spitālīgo un centuriona kalpu”


TREŠDIENA, 26. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 30. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 8:18-22 “Par Jēzus sekotājiem” 


Dzīvības Vārdi janvārim:

2022. gada lozungs: 

Jēzus Kristus saka: 

“Visi, ko Tēvs man dod, nāk pie Manis, un nevienu, kas pie Manis nāk, es nekad nedzīšu prom.”

  Jāņa Evaņģēlijs 6:37  


Jēzus tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet!”

Jāņa Evaņģēlijs 1:39 

  


DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. FEBRUĀRĪ

Covid 19 koronavīrusa izplatības dēļ Kuldīgā un Latvijā matutīnes (pirmdienas rīta dievkalpojumi), Bībeles stundas, jauniešu un vīru vakari, Svētdienas skolas nodarbības, iesvētāmo mācības februārī nenotiek


SV. SIMEONA DIENA, SVEČU DIENA, TREŠDIENA, 2. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 6. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 13:24-30 “Līdzība par nezālēm labības laukā” 


TREŠDIENA, 9. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SEPTUAGESIMA, TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 13. februāris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 6:17-26 “Jēzus māca un dziedina; par svētīgajiem” 


TREŠDIENA, 16. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 20. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 6:27-38 “Mīlestība pret ienaidnieku. Netiesājiet!” 


TREŠDIENA, 23. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 27. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 9:28-36 “Jēzus Apskaidrošana”‌‌Dzīvības Vārds februārim:

Dusmojoties neapgrēkojaties! Lai saule nenoriet,  jums dusmojoties!

Apustuļa Pāvila vēstule efeziešiem 4:26

 

‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »