Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


PAKLAUSĪBĀ UN KALPOŠANĀ DIEVAM LAI IEEJAM JAUNAJĀ, TĀ KUNGA ŽĒLASTĪBAS 2020. gadā! LAI DIEVA MĪLESTĪBA, VADĪBA UN SVĒTĪBA IR AR MUMS!

LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ


OTRDIENA, 21. janvāris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 22. janvāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 23. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata - 41. un 42. nodaļa

Iesvētāmo mācība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 24. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 26. janvāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 8:1-13 “Jēzus dziedina spitālīgo un centuriona kalpu”


PIRMDIENA, 27. janvāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00

TREŠDIENA, 29. janvāris  DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 30. janvāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 

Iesvētāmo mācība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 31. janvāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības Vārdi janvārim:

2020. gada lozungs: 

Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!

  Marka Evaņģēlijs 9:24  


Dievs ir uzticams, Viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1:9  

 


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. FEBRUĀRĪ


SV. SIMEĀNA DIENA, SVEČU DIENA, CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 2. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

VIRSMĀCĪTĀJA VIESTURA PIRRO ORDINĀCIJAS 35 GADU DIEVKALPOJUMS 

AR SVEČU SVĒTĪŠANU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  

Dievkalpojumu vada bīskaps Hanss Martins Jensons, kalpo bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, prāvests Uldis Gailītis un mācītājs Viesturs Pirro

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:22-32 “Jēzus tiek nests Tā Kunga priekšā”


PIRMDIENA, 3. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 5. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 6. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 

Iesvētāmo mācība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 7. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEPTUAGESIMA, TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 9. februāris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 5:21-26 “Jēzus kalna svētruna - par slepkavību un dusmām” 


PIRMDIENA, 10. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 12. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 13. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 

Iesvētāmo mācība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 14. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 16. februāris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 5:38-48 “Jēzus kalna svētruna - par atriebību un mīlestību pret ienaidnieku” 


PIRMDIENA, 17. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 18. februāris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 19. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 20. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 

Iesvētāmo mācība  18.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 21. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 23. februāris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 17:1-9 “Jēzus apskaidrošanas kalnā”


APUSTUĻA SV. MATIJA DIENA, PIRMDIENA, 24. februāris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


PELNU DIENA, GAVĒŅA UN CIEŠANU LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 26. februāris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 6:16-21 “Par gavēni; par mantas krāšanu”


CETURTDIENA, 27. februāris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 28. februāris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VĪRU VAKARS VIESU NAMĀ "POLĪŠI"  18.00


Dzīvības Vārds februārim:

Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 7:23

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »