Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Mācītāja Viestura Pirro 60 gadu pateicības dievkalpojums un jubileja 2014. gada 2. februārī
 
Dievkalpojuma procesiju sāk pērminderis Ilmārs Linde un liturģiskais ansamblis - schola. Foto: Aivars Vētrājs
Dievkalpojuma procesiju sāk pērminderis Ilmārs Linde un liturģiskais ansamblis - schola. Foto: Aivars Vētrājs 
Procesijā nāk mācītājs Viesturs Pirro, prāvests Uldis Gailītis un bīskaps Pāvils Brūvers. Foto: Aivars Vētrājs
Procesijā nāk mācītājs Viesturs Pirro, prāvests Uldis Gailītis un bīskaps Pāvils Brūvers. Foto: Aivars Vētrājs  
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro un schola pie Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altāra. Foto: Aivars Vētrājs
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro un schola pie Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altāra. Foto: Aivars Vētrājs  
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altārī. Foto: Aivars Vētrājs
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altārī. Foto: Aivars Vētrājs  
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs  
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs  
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs
Bīskaps Pāvils Brūvers saka svētrunu. Foto: Aivars Vētrājs  
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas visiem. Foto: Aivars Vētrājs
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas visiem. Foto: Aivars Vētrājs  
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altārī. Bīskapa svētība. Foto: Aivars Vētrājs
Prāvests Uldis Gailītis, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs Viesturs Pirro Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcas altārī. Bīskapa svētība. Foto: Aivars Vētrājs 
Bērnu ansamblis
Bērnu ansamblis "Putiņas" Dainas Lancmanes vadībā dziedāja apsveikuma dziesmu. Paldies, mīļie bērni! Jūs esat lieliski! Foto: Aivars Vētrājs 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Foto: Aivars Vētrājs
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Foto: Aivars Vētrājs  
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Mācītājam rokā draudzes dāvana - dārgs īstas ādas portfelis. Paldies, mīļie! Foto: Astrīda Birkmane
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Mācītājam rokā draudzes dāvana - dārgs īstas ādas portfelis. Paldies, mīļie! Foto: Astrīda Birkmane 
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Mācītājam rokā draudzes dāvana - dārgs īstas ādas portfelis. Paldies, mīļie! Foto: Aivars Vētrājs
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Mācītāju sveic draudzes priekšniece Aina Birze un draudzes darbiniece Anna Lāma. Mācītājam rokā draudzes dāvana - dārgs īstas ādas portfelis. Paldies, mīļie! Foto: Aivars Vētrājs  
Sveic Kuldīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis. Foto: Astrīda Birkmane
Sveic Kuldīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis. Foto: Astrīda Birkmane 
Sveic Kuldīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis. Foto: Aivars Vētrājs
Sveic Kuldīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis. Foto: Aivars Vētrājs  
Prāvests Uldis Gailītis sveic mācītāja māti Ēriku Pirro. Foto: Aivars Vētrājs
Prāvests Uldis Gailītis sveic mācītāja māti Ēriku Pirro. Foto: Aivars Vētrājs  
Mācītāju jubilejā sveic Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Foto: Aivars Vētrājs
Mācītāju jubilejā sveic Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Foto: Aivars Vētrājs  
Sveic draudzes jaunieši. Paldies Jums! Foto: Astrīda Birkmane
Sveic draudzes jaunieši. Paldies Jums! Foto: Astrīda Birkmane 
Sveic draudzes jaunieši. Paldies Jums! Foto: Aivars Vētrājs
Sveic draudzes jaunieši. Paldies Jums! Foto: Aivars Vētrājs  
Draudze sveic! Foto: Aivars Vētrājs
Draudze sveic! Foto: Aivars Vētrājs  
Apsveikuma dziesmu dzied liturģiskais ansamblis - schola. Foto: Aivars Vētrājs
Apsveikuma dziesmu dzied liturģiskais ansamblis - schola. Foto: Aivars Vētrājs  
Sveic Lindes ģimene. Paldies Jums! Foto: Aivars Vētrājs
Sveic Lindes ģimene. Paldies Jums! Foto: Aivars Vētrājs 
Sveic Svētdienas skolas vadītāja Dace Blūma un pērminderis Aigars Blūms. Paldies Blūmu ģimenei! Foto: Aivars Vētrājs
Sveic Svētdienas skolas vadītāja Dace Blūma un pērminderis Aigars Blūms. Paldies Blūmu ģimenei! Foto: Aivars Vētrājs  
Sveic Ineta Eglīte. Paldies Eglīšu ģimenei! Foto: Aivars Vētrājs
Sveic Ineta Eglīte. Paldies Eglīšu ģimenei! Foto: Aivars Vētrājs 
Dēlu jubilejā sveic Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs
Dēlu jubilejā sveic Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs  
Dēlu jubilejā sveic Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs
Dēlu jubilejā sveic Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs  
Mācītāja māte Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs
Mācītāja māte Ērika Pirro. Foto: Aivars Vētrājs  
Sveic mācītājs Elmārs Derzāvis. Foto: Aivars Vētrājs
Sveic mācītājs Elmārs Derzāvis. Foto: Aivars Vētrājs 
Ģimenes foto! Dāvana un sveiciens no Aivara Vētrāja un laikraksta
Ģimenes foto! Dāvana un sveiciens no Aivara Vētrāja un laikraksta "Kurzemnieks". Paldies Jums! Foto: Aivars Vētrājs 
Kopīga dziesma: mācītājs Viesturs Pirro ar sievu Rūtu, bērnu ansamblis
Kopīga dziesma: mācītājs Viesturs Pirro ar sievu Rūtu, bērnu ansamblis "Putiņas" un draudzes liturģiskais ansamblis Dainas Lancmanes vadībā. Jūs bijāt lieliski! Foto: Astrīda Birkmane 
Kopīga dziesma: mācītājs Viesturs Pirro ar sievu Rūtu, bērnu ansamblis
Kopīga dziesma: mācītājs Viesturs Pirro ar sievu Rūtu, bērnu ansamblis "Putiņas" un draudzes liturģiskais ansamblis Dainas Lancmanes vadībā. Jūs bijāt lieliski! Foto: Aivars Vētrājs  
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Astrīda Birkmane
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Astrīda Birkmane 
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Aivars Vētrājs
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Aivars Vētrājs  
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Aivars Vētrājs
Mācītājs Viesturs Pirro pateicas apsveicējiem. Paldies, Jūs esat vislabākie! Foto: Aivars Vētrājs  
Rūta, Viesturs, Ērika, mācītāja brālis Māris Pirro pie altāra. Foto: Aivars Vētrājs
Rūta, Viesturs, Ērika, mācītāja brālis Māris Pirro pie altāra. Foto: Aivars Vētrājs  
Svētku kliņģeris 60!
Svētku kliņģeris 60! "Elvi", Jūs esat izcili! Paldies par bagātīgi klātajiem galdiem! Foto: Astrīda Birkmane 
Dzimšanas dienas torte no Vārmes! Skaistums un nepārspējama garša! Paldies, mīļie vārmīši! Foto: Astrīda Birkmane
Dzimšanas dienas torte no Vārmes! Skaistums un nepārspējama garša! Paldies, mīļie vārmīši! Foto: Astrīda Birkmane 
Dzimšanas dienas torte no Vārmes! Skaistums un nepārspējama garša! Paldies, mīļie vārmīši! Tortes griešanā asistēja Megija. (fonā!) Foto: Astrīda Birkmane
Dzimšanas dienas torte no Vārmes! Skaistums un nepārspējama garša! Paldies, mīļie vārmīši! Tortes griešanā asistēja Megija. (fonā!) Foto: Astrīda Birkmane 
Mācītājs Viesturs ar sievu Rūtu griež dzimšanas dienas torti. Foto: Astrīda Birkmane
Mācītājs Viesturs ar sievu Rūtu griež dzimšanas dienas torti. Foto: Astrīda Birkmane 
Gaviļnieks lido debesīs! Paldies Jums mīļie apsveicēji! Dieva svētības Jums! Foto: Astrīda Birkmane
Gaviļnieks lido debesīs! Paldies Jums mīļie apsveicēji! Dieva svētības Jums! Foto: Astrīda Birkmane 
  
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »