Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Mana bagātība - komentāri
MANA BAGĀTĪBA
 

Kāds augsts vīrs Jēzum jautāja: “Labais Skolotāj, kas man būtu jādara, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” Bet Jēzus viņam sacīja: “Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Vai baušļus tu zini? Nepārkāp laulību, nenokauj, nezodz, nedod viltus liecību, godā savu tēvu un māti!” Bet viņš sacīja: “To visu esmu turējis kopš jaunības.” To dzirdējis, Jēzus viņam sacīja: “Vienas lietas tev vēl trūkst. Visu, kas tev pieder, pārdod un izdali nabagiem, un tev būs manta debesīs, un tūlīt seko Man.” Bet viņš, to dzirdējis, tapa gauži bēdīgs, jo bija ļoti bagāts. Redzot viņu nobēdājušos, Jēzus sacīja: “Cik grūti Debesu valstībā ieiet tie, kam daudz mantas. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā." Tie, kas to dzirdēja, jautāja: “Kas tad var tikt izglābts?” Viņš sacīja: “Tas, kas neiespējams cilvēkiem, ir iespējams Dievam.” 
Lūkas Evaņģēlijs 18:18-27

Bīskaps D.V. Čepmens stāsta par kādu notikumu ASV Pilsoņu kara laikā. Karavīrs kaujas laukā ierauga savu draugu, smagi sakropļotu guļam starp ievainotiem. Viņš noliecas, apklāj drauga sadragātos locekļus, notīra asinis no sejas, iedod padzerties un jautā: “Ko es tev vēl varu palīdzēt, Čārlij?”


Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
ozolins.valters@gmail.com ; sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »