Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


KULDĪGAS PILSĒTAS FESTIVĀLA KONCERTI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 19. jūlijs


19.00  Programma Kaut cauri gūstam, badam, salam, arī latvju tautai iesākumā ir bijis VārdsPiedalās Latvijas kristīgie mūziķi un kalpotāji Kaspars Ezeriņš (Saldus), Ventspils un Kuldīgas slavētāji, “Šis pasākums ir par Dieva sastapšanos ar latviešu tautu un par to, kā tautā ir nākusi Dieva svētība,” pasākuma būtību ieskicē organizatori. Pasākumā piedalīsies vēsturnieks Pēteris Stumburs, kurš dalīsies par Gundara Ceipes grāmatu “Dieva tautas dzimšana – latvieši”, kā arī pastāstīs par mūsu tautas spēku gan pagātnes apspiestībā, gan mūsdienās. 

   

SESTDIENA, 20. jūlijs


12.30  Kuldīgas Kultūras centra jauniešu koris Lai top!, sieviešu koris Gaisma, Kuldīgas 2. vidusskolas vokālie ansambļi

14.00  Programma Cilvēka dzīves stāsts uz zemes vai viens? Piedalās Kurzemes dzejnieki un mūziķi no
Talsiem, Saldus, Liepājas, Ventspils, kā arī dažādu pilsētu slavētāju grupas. “Nāc un izdzīvo sevi, citus, dzīvi cauri dzejas rindu un mūzikas skaņām. Varbūt tieši šīs gaisīgās, dziļās, pārdomu nopūtu, prieku, asaru mīlestības tēzes, mūzikas skaņās ietērpti vārdi paceļ līdzi debesīm.” 


19.00  Koncerts Bahs un romantika  Inita Malnača (čells), Juris Vizbulis (tenors), Ilona Birģele (ērģeles)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

PIEKTDIENA, 23. augusts

   

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazalausks (saksofons)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

‌‌

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2019.

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE


SILARĀJU KAPOS -  sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

PĻAVSARGU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

PŪCES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

 MAŅĢENES KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00

UPESOSTU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 14.00 


KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 4. augustā plkst. 12.00


PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 10.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 11.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

BIŠAVU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00


RENDAS DRAUDZE


CĒRPU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 10.00

OZOLU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 11.00

AVOTNIEKU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 12.00

KOĻU KAPOS – sestdien, 27. jūlijā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 10. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 1. septembrī plkst. 11.00


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/


ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS PILSĒTAS SVĒTKU KONCERTI UN PASĀKUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS JŪLIJĀ NENOTIEK


OTRDIENA, 16. jūlijs  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 17. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 19. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


KULDĪGAS PILSĒTAS FESTIVĀLA KONCERTI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

PIEKTDIENA, 19. jūlijs


19.00  Programma Kaut cauri gūstam, badam, salam, arī latvju tautai iesākumā ir bijis VārdsPiedalās Latvijas kristīgie mūziķi un kalpotāji Kaspars Ezeriņš (Saldus), Ventspils un Kuldīgas slavētāji, “Šis pasākums ir par Dieva sastapšanos ar latviešu tautu un par to, kā tautā ir nākusi Dieva svētība,” pasākuma būtību ieskicē organizatori. Pasākumā piedalīsies vēsturnieks Pēteris Stumburs, kurš dalīsies par Gundara Ceipes grāmatu “Dieva tautas dzimšana – latvieši”, kā arī pastāstīs par mūsu tautas spēku gan pagātnes apspiestībā, gan mūsdienās. 

   

SESTDIENA, 20. jūlijs


12.30  Kuldīgas Kultūras centra jauniešu koris Lai top!, sieviešu koris Gaisma, Kuldīgas 2. vidusskolas vokālie ansambļi

14.00  Programma Cilvēka dzīves stāsts uz zemes vai viens? Piedalās Kurzemes dzejnieki un mūziķi no
Talsiem, Saldus, Liepājas, Ventspils, kā arī dažādu pilsētu slavētāju grupas. “Nāc un izdzīvo sevi, citus, dzīvi cauri dzejas rindu un mūzikas skaņām. Varbūt tieši šīs gaisīgās, dziļās, pārdomu nopūtu, prieku, asaru mīlestības tēzes, mūzikas skaņās ietērpti vārdi paceļ līdzi debesīm.” 


19.00  Koncerts Bahs un romantika  Inita Malnača (čells), Juris Vizbulis (tenors), Ilona Birģele (ērģeles)

VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI! 

SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 10:38-42  “Jēzus pie Martas un Marijas”


SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DIENA, PIRMDIENA, 22. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 7:36-50  “Jēzus farizeja Sīmaņa namā”


TREŠDIENA, 24. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


PIEKTDIENA, 26. jūlijs  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 27. jūlijs  KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI: 

SILARĀJU KAPOS 10.00; PĻAVSARGU KAPOS 11.00; PŪCES KAPOS 12.00; MAŅĢENES KAPOS 13.00; UPESOSTU KAPOS 14.00


SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūlijs 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 7:15-20  “Koku pazīst pēc augļiem”


PIRMDIENA, 29. jūlijs  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


TREŠDIENA, 31. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  


Dzīvības Vārds jūlijam:

Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties, jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību.

Apustuļa Jēkaba vēstule 1:19-20


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


PIEKTDIENA, 2. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ASTOTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 4. augusts

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS KULDĪGAS MEŽA KAPOS  12.00

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 12:13-21  “Līdzība par bagāto muļķi”


PIRMDIENA, 5. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 7. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 9. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 10. augusts - KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI:

PELČU CENTRA KAPOS 10.00; GIŅU KAPOS 11.00; RIMZĀTU KAPOS 12.00; BIŠAVU KAPOS 13.00


DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 11. augusts, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 19:41-48  “Jēzus raud par Jeruzālemi un izdzen tirgotājus no tempļa”


PIRMDIENA, 12. augusts 

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


LATVIJAS APUSTUĻA BĪSKAPA SV. MEINARDA DIENA, TREŠDIENA, 7. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 28:16-20  “Jēzus sūta savus mācekļus sludināt Evaņģēliju”


JAUNAVAS MARIJAS PAAUGSTINĀŠANAS DIENA, CETURTDIENA, 15. augusts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:46-55 “Jaunavas Marijas slavas dziesma Dievam”


PIEKTDIENA, 16. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 18. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 12:49-59  “Kristus ir šķelšanās iemesls; laika zīmju skaidrošana”


PIRMDIENA, 19. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 20. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 21. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 23. augusts

   

ĒRĢEĻMŪZIKAS UN SAKSOFONA KONCERTS  18.00 baznīcā - Larisa Carjkova (ērģeles); Arvīds Kazalausks (saksofons)

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 7:31-37  “Jēzus dziedina kurlmēmu vīru”


PIRMDIENA, 26. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 28. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 30. augusts 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds augustam:

Ejiet un sludiniet: Debesu valstība ir klāt!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Mateja Evaņģēlijs 10:7

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »