Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCALūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Virsmācītājam Viesturam Pirro atvaļinājums līdz 31. oktobrim. Pieņemšana draudzes namā sāksies Visu svēto dienā, 1. novembrī 15.00 - 17.00

Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

OTRDIENA, 19. septembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 22. septembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 24. septembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:34-46 “Lielākais bauslis; Kristus - Dāvida Dēls un Kungs”


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, PIEKTDIENA, 29. septembris

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāDzīvības vārds septembrim:


Nonācis Filipa Cezarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem: “Par ko ļaudis uzskata Dieva Dēlu?” Viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi - par Jeremiju vai kādu no praviešiem.” Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt - kas es esmu?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”


Mateja Evaņģēlijs 16:13-16DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023. g. OKTOBRĪ


PĻAUJAS SVĒTKI, ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. oktobris    

SVĒTDIENAS SKOLAS SĀKUMA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


PIEKTDIENA, 6. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 21:33-46 “Līdzība par ļaunajiem vīnkopjiem”


PIEKTDIENA, 13. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:46-54 “Jēzus dziedina galminieka dēlu”


OTRDIENA, 17. oktobris  

DRAUDZES PADOME  18.00  draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna:  Mateja Evaņģēlijs 22:15-22  “Jēzus līdzība par nodevu maksāšanu cēzaram”


PIEKTDIENA, 27. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:34-46  “Lielākais bauslis; par Kristu - Dāvida dēlu un Kungu”


Dzīvības vārds oktobrim:


Topiet par vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ.  Ja kāds ir vārda klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu paša vaigu spogulī, - pavērojis sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies.  Bet, kas dziļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos.


Apustuļa Jēkaba vēstule 1:22-25‌‌‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!‌Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:


‌Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »