Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
LAI MIERA PILNS, RIMTUMĀ UN GRĒKNOŽĒLĀ PAVADĪTS ADVENTA LAIKS MUMS VISIEM!

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCĀ

‌SESTDIEN, 3. decembrī plkst. 16.00‌‌DZIEDĀTĀJAS ILZES RIJNIECES
‌UN ĢITĀRISTA PAULA ARNICĀNA KONCERTS

‌NOTICI BRĪNUMAM!

‌VISI GAIDĪTI UN AICINĀTI!
SĀKOT AR DECEMBRI UN TURPMĀK, SVĒTDIENĀS BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS plkst. 13.00 NENOTIEK; MĒNEŠA TREŠAJĀ SVĒTDIENĀ BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU plkst. 12.00 BAZNĪCĀ

SĀKOT AR DECEMBRI UN TURPMĀK, SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU SĀKSIES plkst. 13.00

‌PAMATOJUMS PĒC APTAUJAS: DRAUDZES VĒLAS SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMU plkst. 13.00

RUDENĪ UN ZIEMĀ 

TREŠDIENAS DIEVKALPOJUMI AR SVĒTO VAKARĒDIENU plkst. 18.00
DRAUDZES NAMĀ KULDĪGĀ, BAZNĪCAS IELĀ 31
VISI GAIDĪTI UN AICINĀTI!Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283

 

DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪAPUSTUĻA SV. ANDREJA DIENA, TREŠDIENA, 30. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 draudzes namā


Dzīvības vārds novembrim:

Vai! tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu, 
notur tumsu par gaismu un gaismu par tumsu, 
notur rūgtu par saldu un saldu par rūgtu! 
Vai! tiem, kas sevi par gudriem tur 
un paši sevi par saprātīgiem!

Pravieša Jesajas grāmata 5:20-21

 

DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. DECEMBRĪ


CETURTDIENA, 1. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 2. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 4. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00
Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 11:2-10 “Jēzus liecība par Jāni Kristītāju” 


TREŠDIENA, 7. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 draudzes namā


CETURTDIENA, 8. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 9. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 10. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM  12.00


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 11. decembris, desmitās tiesas ziedošana

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00
Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 1:19-28 “Jāņa Kristītāja liecība”


TREŠDIENA, 14. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00
draudzes namā


CETURTDIENA, 15. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 16. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 18. decembris 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00
Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 1:26-38 “Virseņģeļa Gabriela pasludinājums Jaunavai Marijai par Jēzus Kristus piedzimšanu”


OTRDIENA, 20. decembris  

DRAUDZES PADOMES SĒDE  18.00  draudzes namā


APUSTUĻA SV. TOMA DIENA, TREŠDIENA, 21. decembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namā
Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:24-29 “Apustuļa Toma neticība”


CETURTDIENA, 22. decembris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 23. decembris  

POPGRUPU “PUTAS UN PUTIŅAS” LABDARĪBAS KONCERTS - ZIEDOJUMS KULDĪGAS SLIMNĪCAS BĒRNU NODAĻAI  18.00

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāKRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, SESTDIENA, 24. decembris
 
DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00
Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14 “Jēzus Kristus piedzimšana” 
ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, 
SVĒTDIENA, 25. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00
Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20 “Betlēmes gani atrod Jēzu”


BEZVAINĪGO BĒRNU UN ASINSLIECINIEKU DIENA, 
TREŠDIENA,  28. decembris 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namā
Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 2:13-18 “Bērnu apkaušana Betlēmē”


PIEKTDIENA, 30. decembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


VECGADA DIENA, SESTDIENA, 31. decembris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  23.00
Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:31-46 “Jēzus stāsta par Pastaro tiesu”


Dzīvības vārds decembrim:


Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar kazlēnu gulēs, 
tele, lauvēns un nobarots vērsis blakus - mazs zēns tos ganīs! Govs ganīsies kopā ar lāci, kopā tiem mazuļi gulšņās, un lauva ēdīs salmus kā vērsis! Zīdainis kaitēsies pie odzes alas, un čūsku midzenī mazulis bāzīs roku! Neviens nedarīs ļauna, nepostīs neko Manā svētajā kalnā , jo zeme būs pārpilna Kunga atziņas, kā ūdens uz jūru tā plūdīs!


Pravieša Jesajas grāmata 11:6-9
 
‌‌‌


‌‌‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!‌Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:


‌Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »