Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!
BĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

 CETURTDIEN, 21. martā plkst. 17.30 

Tēma: Pravieša Jesajas grāmatas 22., 23. un 24. nodaļa  

PELNU DIENA, trešdiena, 6. marts - Gavēņa un Ciešanu laika sākums


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/


ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. MARTĀ UN APRĪLĪ
TREŠDIENA, 20. marts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 21. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā  - pravieša Jesajas grāmatas 22., 23. un 24. nodaļas


PIEKTDIENA, 22. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OCULI, GAVĒŅA LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 24. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 11:14-28 “Jēzus un Belcebuls; nešķīstā gara iemājošana cilvēkā; laimīgi, kas Dieva vārdu dzird un pilda” 


JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA, PIRMDIENA, 25. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 29. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


LAETARE, GAVĒŅA LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 31. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-3. 11b-32. “Līdzība par pazudušo dēlu” 


Dzīvības Vārds martam:

Tad Samuēls teica Israēla namam: “Ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie Kunga, izmetiet savus svešos dievus un aštartes un pievērsiet savas sirdis Kungam. Kalpojiet vienīgi Viņam, lai Viņš jūs izglābj no filistiešu rokām!”

1. Samuēla grāmata 7:3 

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. APRĪLĪ

PIRMDIENA, 1. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 3. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 4. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 5. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUDICA – MŪSU KUNGA CIEŠANU PIRMĀ SVĒTDIENA, 7. aprīlis

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 8:46-59 “Jēzus bija pirms Ābrahāma”


PIRMDIENA, 8. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 10. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 11. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 12. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, MŪSU KUNGA CIEŠANU OTRĀ SVĒTDIENA, 14. aprīlis, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 11:1-11  “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


KLUSĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA, 15. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 12:1-9  “Marija svaida Jēzu ar eļļu”


KLUSĀS NEDĒĻAS OTRDIENA, 16. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:32-42  “Ģetzemane”


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 17. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:47-71  “Jēzus tiek apcietināts un tiesāts”


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 18. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:22-26 “Svētā Vakarēdiena iedibināšana”


LIELĀ PIEKTDIENA, 19. aprīlis

KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU KRUSTA CEĻŠ 13.00 no 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcas uz Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcu

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 20. aprīlis

GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 21. aprīlis

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00   Svētruna: Marka Evaņģēlijs 16:1-7 “Augšāmcelšanās”


OTRĀS LIELDIENAS, PIRMDIENA, 22. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU   18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35  “Ceļā uz Emavu”


OTRDIENA, 23. aprīlis  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 24. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, CETURTDIENA, 25. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 26. aprīlis 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 28. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


PIRMDIENA, 29. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus, piegājis klāt, mācekļiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Mateja Evaņģēlijs 28:18-20

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »