Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
Tas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2020. g. AUGUSTĀ

PRECIZĒJUMS: BĪBELES STUNDAS AUGUSTĀ NENOTIEK


TREŠDIENA, 5. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 7. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


SESTDIENA, 8. augusts - KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI:

BIŠAVU KAPOS 10.00; RIMZĀTU KAPOS 11.00; GIŅU KAPOS 12.00; PELČU CENTRA KAPOS 13.00


DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 9. augusts, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14  “Jēzus līdzība par farizeju un muitnieku”


PIRMDIENA, 10. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 12. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


LATVIJAS APUSTUĻA BĪSKAPA SV. MEINARDA DIENA, PIEKTDIENA, 14. augusts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


VIENPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 16. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 15:10-20  “Kas sagāna cilvēku”


PIRMDIENA, 17. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 18. augusts  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 19. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 21. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena, 23. augusts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:13-20  “Apustuļa Pētera liecība par Kristu”


APUSTUĻA SV. BARTOLOMEJA DIENA, PIRMDIENA, 24. augusts  MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 26. augusts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 28. augusts   

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


TRĪSPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. augusts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 16:21-28  “Jēzus māca par Savu nāvi un augšāmcelšanos”


PIRMDIENA, 31. augusts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dzīvības vārds augustam:

Ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālu aiz jūras, pat tur Tava roka vadītu mani, turētu mani Tava labā roka!

Psalms 139:9-10

KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI    A.D. 2020.


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZE

KULDĪGAS MEŽA KAPOS – svētdien, 2. augustā plkst. 12.00


BIŠAVU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 10.00

RIMZĀTU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 11.00

GIŅU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 12.00

PELČU CENTRA KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 13.00


VĀRMES SV. MIĶEĻA DRAUDZE

KŪLU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 12.00

DREIMAŅU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 13.00 

SPĀRU KAPOS – sestdien, 8. augustā plkst. 14.00


ALEKŠA KAPOS – svētdien, 6. septembrī plkst. 10.00

BUSKU KAPOS – svētdien, 6. septembrī plkst. 11.00LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »