Sākums
Rekvizīti, adrese, pieņemšanas laiks, telefoni, e-pasts
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

SākumsJēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien 
un mūžos!

Vēstule ebrejiem 13:8
        LIEPĀJAS DIECĒZES KULDĪGAS PRĀVESTA IECIRKŅA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZEEsiet sveicināti, Kristus mīlestībā satiekoties Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mājas lapā!


Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs Viesturs Pirro
pieņem draudzes namā Baznīcas ielā 31: otrdienās 16.00-18.00; ceturtdienās 10.00-12.30, tālr., fakss 63324394; tālr. 22328283
vipirro@inbox.lv
 ; viesturs.pirro@lelb.lv
; sv.katrina@e-apollo.lv

Lūgšana, kas lūdzama no sirds un patiesībā

Kungs, Tu pacieti mani visu šo laiku ar visiem maniem grēkiem, bet tomēr Tu apžēlojies par mani;

Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs negrēkošu; es darīju pāri Tev un biju netaisnīgs; es tāds vairāk nebūšu; es atsakos no grēka, es atsakos no ļaunā, es atsakos no netaisnības/nekrietnības, kas notraipa manu dvēseli; atbrīvo manu dvēseli no visa, kas ir pret Tevi;

Es ļoti lūdzu Tevi, Kungs, lai Tu izglāb mani no visa ļauna; nāc Jēzu tagad, nāc tagad un dzīvo manā sirdī;

Piedod man, Kungs, un atļauj man atpūsties Tevī, jo Tu esi mans Vairogs, mans Pestītājs un mana Gaisma, un Tev es uzticos;

No šodienas es slavēšu Tevi visos brīžos/laikos;


Es noraidu ļauno un visus citus dievus un elkus, jo Tu esi Visuaugstais pār visu pasauli, pārspējot visus citus dievus;

Ar Savām Varenajām Rokām atbrīvo mani no sliktas veselības, atbrīvo mani no saistībām, atbrīvo mani no raizēm un satriec manu ienaidnieku sātanu; steidzies man palīgā, Pestītāj!

ĀMEN

Dieva svētības Jums! Esiet svētīti!

Dieva Vārds aprīlim:

Sievietes izbailēs  zemu nolieca galvas, bet divi vīri spoži mirdzošās drānās tām sacīja: “Ko jūs meklējat Dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa nav, Viņš ir augšāmcēlies. Atcerieties, ko Viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā.” 

Lūkas Evaņģēlijs 24:5-6

Dzīvības Vārds maijam:

Jūsu runa lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls, un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild. 

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 4:6


   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lvKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »